Veearts Dieter Van Bruwaene

Vetped is een dierenartspraktijk gespecialiseerd in klauwgezondheid en rantsoenberekening voor melkveebedrijven die met een bepaalde visie melk willen produceren.

Het gaat om een visie die er op gericht is om met gezonde koeien en een gezond ruwvoederrantsoen zo goed mogelijk te melken met de uitdagingen van deze tijd.

Die uitdagingen zijn onder andere een grote werkvreugde bij de veehouder, gezonde koeien, goedkoper melk produceren door meer melk te halen uit het aanwezige ruwvoer, optimaliseren van de produktie per koe nu het quotum wegvalt, een daling van het antibioticumverbruik, een verbetering van het welzijn bij uw koeien,…

 

Lees meer Contacteer ons

Wat kunnen we voor u betekenen?